Strawberry Ridge (Washingtonville-2)


February 2012 photo by Matt Hamel

February 2012 photo by Matt Hamel

July 2012 photo by Matt Hamel

July 2012 photo by Matt Hamel

July 2012 photo by Matt Hamel

July 2012 photo by Matt Hamel

September 2012 photo by Jim Carn

September 2012 photo by Jim Carn

September 2012 photo by Jim Carn

September 2012 photo by Jim Carn

Strawberry Ridge Road at Creek Road