Intercourse (White Horse – 7)


town-intercourse-white_horse-1

 

town-intercourse-white_horse-2

 

PA 340 approaching 772